1. Există un singur Dumnezeu.

Toate religiile monoteiste sunt de acord asupra acestui punct.

2. Există în fiecare limbă cuvinte generice diferite pentru Dumnezeu. 

Pe românește, Dumnezeu. Pe englezește, God. Pe rusă, Bog, Pe arabă, Allah. Pe franceză, Dieu.  Pe greacă, Theos. Pe italiană, Dio. Pe germană, Gott. Pe portugheză, Deus. Pe estoniană, Jumal. Pe norvegiană, Gud. Pe ungurește, Isten. Pe evreiește, Elohim. Ș.a.m.d.

3. Dumnezeu este inefabil. 

Nimeni nu L-a văzut nici nu-L poate vedea pe Dumnezeu. Cele trei religii de asemenea agreează asupra acestui aspect.

4. Există nenumărate concepții despre Dumnezeu. 

Cam câți oameni sunt. În general, concepțiile despre Dumnezeu în fiecare din cele trei religii au destule similarități între ele pentru a se înțelege că se referă la aceeași Ființă.

5. Deși există anumite similarități între diferitele concepții despre Dumnezeu (de exemplu, Dumnezeu este atotputernic, creator, etc.), concepția creștină despre Dumnezeu este diferită atât de cea iudaică cât și de cea mahomedană.

Diferența fundamentală față de iudaism cu privire la conceptul despre Dumnezeu este că în iudaism slava lui Dumnezeu este departe de omenire. Iudeii au Legea prin care caută fără succes să se mântuiască.  Creștinii înțeleg că Isus este Mesia, în care „locuiește trupește toată slava lui Dumnezeu.” Astfel, unirea cu Cristos iartă, sfințește, și aduce slava lui Dumnezeu în om și între oameni. Și împlinește Legea.

Nu cunosc teologie mahomedană decât superficial, dar din cât cunosc pot spune că diferența fundamentală între mahomedanism și creștinism privind conceptul despre Dumnezeu rămâne oarecum similară cu cea dintre iudaism și creștinism.  La mahomedani Dumnezeu rămâne un Dumnezeu rece și distant, care poruncește și omul se străduiește prin putințele proprii să satisfacă dreptatea Lui. În plus, negând tradiția privind lucrările lui Dumnezeu în istorie așa cum este cunoscută atât de evrei cât și de creștini, implicit diferența dintre aceștia, pe de o parte, și iudaism și creștinism, pe de alta, este mai pronunțată decât între creștini și evrei.

6. O comparație a conceptelor despre Dumnezeu între cele trei religii monoteiste bazată pe atributele lui Dumnezeu este un exercițiu neterminabil, supus interpretării părtinitoare a interpretului.

În primul rând, toate cele trei religii monoteiste afirmă că Dumnezeu nu poate fi cuprins cu totul în nici un sistem teologic.  În al doilea rând, din cât știu eu, nu există o prezentare a acestor atribute după criterii similare în fiecare din cele trei religii.  În general, teologiile creștine caută să prezinte o listă cât mai comprehensivă a acestor atribute dar nici o astfel de listă nu pretinde a fi absolută. Această prezentare este în primul rând un exercițiu catehetic, de formare a celor credincioși, nu un instrument al duelului interreligios.

În creștinism atributele lui Dumnezeu sunt întrupate în Cristos, pentru că numai în el se combină în perfectă armonie dragostea, dreptatea, harul, judecata, adevărul, și toate celelalte atribute care nouă, oamenilor, ni se par opuse.

7. Din punct de vedere al strategiei evanghelizării a urma afirmația că creștinii au un Dumnezeu numit Dumnezeu iar mahomedanii au alt dumnezeu, numit Allah, este o eroare care deraiază dialogul și dă apă la moara celor ce promovează războiul religios.

Afirmația nu corespunde nici practicii istorice a creștinilor din Orientul Mijlociu.

Este un singur Dumnezeu. Cum și cine este acest Dumnezeu? El este cel ce este. El va fi cel ce va fi. El este în Cristos… cum era și pe cruce, împăcând lumea cu sine.